Recolzem la implementació de l'Acord de París dissenyant, implementant i avaluant polítiques i projectes sobre el canvi climàtic basats en sistemes de modelització i contabilitat de gasos d'efecte hivernacle (GEI) rigurosos i transparents, aprofitant les oportunitats de finançament climàtic.

Canvi Climàtic

El Canvi Climàtic està provocant efectes d'abast mundial i d'escala sense precedents, com ara la pèrdua de gel marí, l'augment accelerat del nivell del mar i patrons climàtics canviants. El Cinquè Informe d'Avaluació del Panell Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de l'ONU va concloure que, sense una acció immediata, el canvi climàtic tindrà repercussions que transcendeixen generacions.

A OCA Global tenim una llarga trajectòria en la prestació de serveis de mitigació i adaptació al canvi climàtic per a organitzacions públiques i privades basats en les millors pràctiques internacionals a nivell nacional, regional i local. Durant els últims anys, OCA Global ha treballat en una àmplia varietat de sectors per a mitigar les emissions de GEI i augmentar la resiliència d'infraestructures, societats i organitzacions: agricultura, pesca, silvicultura, energies renovables, eficiència energètica, gestió de residus, desenvolupament urbà, gestió de zones costeres, transport sostenible i turisme, entre molts altres.

Les principals àrees d'especialització de la nostra àrea de Canvi Climàtic són:

Mitigació del Canvi Climàtic

L'objectiu últim de les estratègies de mitigació és reduir l'emissió de GEI que provoquen l'escalfament del nostre planeta.

 • Disseny i implementació d'estratègies de Mitigació Climàtica a nivell sectorial, regional i nacional
 • Actualització de Contribucions Nacionals Determinades (NDC) i preparació de plans d'implementació
 • Governança climàtica i marcs institucionals a nivell nacional, regional i local
 • Inventari i reducció d'emissiones de GEI
 • Fulls de ruta de transició cap a economies i tecnologies baixes en carboni
 • Anàlisi de la petjada de carboni i del cicle de vida
Adaptació i resiliència al Canvi Climàtic

L'adaptació climàtica implica tant reduir la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic com aprofitar les oportunitats associades a ell.

 • Desenvolupament d'estratègies i plans d'acció per a l'adaptació al canvi climàtic
 • Avaluació de riscos climàtics i vulnerabilitat, i plans de gestió de desastres
 • Modelització climàtica
 • Disseny de projectes pilot de Ciutats Resilients
Finançament Climàtic

Ajudem a identificar i dissenyar estratègies de finançament climàtic, plans d'implementació i opcions per a iniciatives de polítques nacionals, infraestructures i projectes, tenint en compte els fons d'institucions financeres nacionals, internacionals i multilaterals, així com els mecanismes de mercats de carboni.

 • Avaluació de les necessitats de finançament climàtic
 • Seguiment d'oportunitats i modalitats de finançament climàtic
 • Disseny institucional per aprofitament d'oportunitats de finançament climàtic
Organització de processos participatius i desenvolupament de capacitats

La participació inclusiva de les parts interessades i el desenvolupament de capacitats són necessaris per a garantir ownership i replicació dels resultats obtinguts per part de les entitats beneficiàries.

 • Disseny i implementació de processos i mecanismes participatius
 • Elaboració de mapes d'actors i parts interessades
 • Disseny i implementació de tallers i conferències presencials i virtuals amb finalitat de brainstorming, consulta i validació de polítiques i projectes de canvi climàtic
 • Avaluació de necessitats institucionales i disseny i implementació de programes de desenvolupament de capacitats

Projectes destacats

Comuniqui's amb l'equip de la Divisió de Consultoria i Assessorament Tècnic directament a info.consulting@ocaglobal.com per a qualsevol consulta.