Donem suport a institucions públiques i entitats privades a l'impulsar el seu desenvolupament econòmic de forma sostenible i innovadora, facilitant l'adopció de noves tecnologies baixes en carboni i enfocaments d'economia circular i blava.

Economia sostenible

Els països en desenvolupament han experimentat grans taxes de creixement econòmic i importants avenços socials en els últims anys. Tanmateix, els desafiaments continuen sent enormes en un escenari econòmic mundial en contínua evolució, on sorgeixen noves preocupacions per als països emergents que desitgen consolidar el seu estatus d'ingressos mitjans i els països en desenvolupament que intenten assolir el seu següent nivell de desenvolupament. Paral·lelament, les economies desenvolupades, a través d'enfocaments d'economia verda, circular i blava, estan emprenent una profunda transició de les seves estructures productives, amb l'objectiu d'accelerar la transició cap a fonts d'energia més eficients i no emissores per aconseguir la descarbonització total de les seves economies.

OCA Global, a través de la seva divisió d'Economia Sostenible, centra els seus esforços en promoure un creixement econòmic verd amb baixes emissions de carboni, eficiència de recursos i socialmente inclusiu així com en reduir els desequilibris socials a països emergents, en desenvolupament i desenvolupats, mentre advoca per polítiques econòmiques i socials sostenibles i respectuoses amb el medi ambient , lleis i regulacions.

Comerç internacional i desenvolupament del sector privat

OCA Global ofereix serveis per a consolidar i ampliar l'accés econòmic dels països als mercats comercials internacionals i millorar la competitivitat i les exportacions de les PIME en els països emergents i en desenvolupament.

 • Polítiques i legislació comercial internacional (OMC, acords regionals, unions duaneres, etc.)
 • Infraestructura relacionada amb el comerç
 • Estratègias de competitivitat i desenvolupament exportador
 • Obstacles tècnics al comerç
 • Integració econòmica regional
 • Estudis de mercat (sectorials, geogràfics, etc.)
 • Assistència tècnica al desenvolupament de petites i mitjanes empreses (PIMES)
Seguretat alimentària

OCA Global brinda serveis per a estimular el creixement, reduir la pobresa i protegir la salut humana mitjançant el disseny de polítiques de seguretat alimentària i la implementació de normes sanitàries i fitosanitàries.

 • Polítiques i legislació de seguretat alimentària
 • Sistemes nacionals de seguretat alimentària (vigilància i control, requisits de producció, seguiment de residus, etc.)
 • Normes sanitàries i fitosanitàries
 • Desenvolupament agrícola sostenible
Infraestuctura de la qualitat

L'experiència d'OCA Global en la realització d'activitats d'inspecció, avaluación de la conformitat i certificació sota els més estrictes requisits d'acreditació, permet als nostres equips brindar suport tècnic altament qualificat per a l'establiment i desenvolupament de polítiques, legislació i serveis d'Infraestructura de Qualitat a tot el món, incoent el disseny i desenvolupament de laboratoris.

 • Sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient
 • Disseny i implementació de normes de productes i serveis
 • Assistència tècnica per a l'obtenció d'Acreditacions internacionals (reconeixement mutu, laboratoris, accés al mercat de la UE, etc)
 • Assistència tècnica en polítiques, legislació i serveis d'Infraestructura de la Qualitat (Metrologia, Normalització, Acreditació, Avaluació de la Conformitat, Assajos i Gestió de la Qualitat)
 • Disseny i posada en marxa de Laboratoris
Sectors i tecnologies baixes en carboni

OCA Global recolza la transició cap a energies eficients i no emissores per a assolir la descarbonització total, inclús en les economies desenvolupades.

 • Plans de descarbonització a nivell sectorial
 • Identificació de models de negoci baixos en carboni
 • Transferència de tecnologia neta i baixa en carboni
 • Transició a mètodes de producció baixos en carboni
 • Anàlisi de cost-benefici per projectes pilot
Economia blava i circular

OCA Global té experiència en la promoció de l'economia circular i blava a través del disseny de sistemes de producció circular, models de negoci i fulls de ruta i polítiques a nivell dempreses, i governs nacionals i regionals.

 • Desenvolupament de polítiques, fulls de ruta i legislació relacionada amb l'economia circular i blava
 • Producció més neta
 • Eficiència de recursos i models de negoci d'economia circular i blava
 • Consum sostenible

Projectes destacats

Comuniqui's amb l'equip de la Divisió de Consultoria i Assessorament Tècnic directament a info.consulting@ocaglobal.com per a qualsevol consulta.