Realitzem un ampli espectre d'estudis i mòduls de formació en la gestió integral de l'Eficiència Energètica en tot tipus d'instal·lacions, equips i edificis; així com assessorament en la implementació de sistemes internacionals de gestió energètica.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

OCA Global ofereix als seus clients solucions completes de gestió de projectes, que van des de la identificació i implementació de mesures d'EE fins a l'assessorament sobre polítiques i el desenvolupament de capacitats. Durant anys hem acumulat una sòlida experiència en acompanyar als clients en el seu procés de desenvolupament. El nostre enfocament garanteix un impacte durader en les capacitats dels nostres socis per a desenvolupar solucions adequades als problemes relacionats amb l'EE.

Estudis d'eficiència energètica

Estudis per avaluar el consum energètic i formes de millorar la eficiència de l'ús energètic a instal·lacions, infraestructures i en activitats corporatives. La indústria i l'edificació són el principal objectiu de les nostres activitats.

 • Avaluació de processos industrials
 • Avaluació d'estalvi energètic
 • Estudis de viabilitat tecno-econòmica i propostes per millorar la eficiència energètica
 • Integritat del sistema de subministrament energètic
 • Millora del control i la tecnologia de processos
 • Optimització del consum energètic d'equips / sistemes
 • Avaluació del potencial d'estalvi energètic
 • Edificis energèticament eficients i construcció sostenible
 • Formació en gestió energètica
 • Solucions de millora de sistemes de il·luminació  HVAC
Planificació energètica

OCA Global ajuda a les empreses a emprendre el camí cap a un estalvi d'energia efectiu en totes les activitats corporatives.

 • Plans integrats de gestió energètica
 • Implementació i seguiment de plans de gestió energètica
 • Supervisió i control d'execució d'obres i instal·lacions d'acondicionament
 • Inspecció i assajos per edificis, instal·lacions i equips
 • Plans de movilitat elèctrica
Assessorament Regulatori i de Polítiques Públiques

Assessorament d'OCA Global sobre polítiques, regulacions i codis d'estalvi d'energia.

 • Identificació de barreres al desenvolupament de la eficiència energètica
 • Avaluació de polítiques, tarifes i altres mecanismes per promoure l'ús eficient de l'energia
 • Anàlisi comparatiu de polítiques i regulacions d'eficiència energètica a nivell de regió / país
 • Desenvolupament de capacitats: programes de formació, organització de study tours i eines d'e-learning
Complimemt d'estàndards voluntaris i regulatoris (ISO 50001, LEEDS i altres)

La implementació d'estàndards de gestió energètica condueix a la reducció de costos i a una millor reputació corporativa.

 • Implementació de normes de gestió energètica homologades ad-hoc per a tots els sectors
 • Avaluació, pre-auditoria de plans de gestió energètica
 • Avaluació tecno-econòmica per implementar accions correctives
 • Desenvolupament de la capacitat del personal d'empreses sobre plans de gestió energètica

Projectes destacats

Comuniqui's amb l'equip de la Divisió de Consultoria i Assessorament Tècnic directament a info.consulting@ocaglobal.com per a qualsevol consulta.