Experiència global de més de 15 anys en totes les etapes del desenvolupament de projectes amb tecnologies renovables; avaluació de recursos, estudis de viabilitat, disseny, contractació, transaction advisory, supervisió durant la construcció i en operació i manteniment, i en capacitació tècnica. Així mateix, assessorem en l'elaboració d'estratègies nacionals pel desenvolupament d'infraestructures d'energia renovable, legislació i sistemes tarifaris.

Energia renovable

OCA Global dóna suport als seus clients en el desenvolupament de tot tipus de plantes de generació renovable, en especial d'energia solar i eòlica. El nostre equip d'experts està capacitat per a proporcionar assessoria tècnica a totes les etapes del desenvolupament de les plantes d'energia renovable. Igualment, els nostres experts en impacte social i mediambiental[1] s'asseguren de que el projecte es desenvolupa complint íntegrament amb els estàndards internacionals més exigents.

Serveis d'Enginyeria de la Propietat i Assessoria Tècnica per a plantes d'energia solar (CSP, fotovoltaica, fotovoltaica flotant), eòlica (terrestre i marítima), sistemes híbrids, minihidràulica, biomassa i biocombustible

OCA Global realitza aquests serveis per a totes les tecnologies d'energia renovable que operen comercialment, per a plantes a gran escala connectades a xarxa, així com per a instal·lacions d'energia distribuïda, incloent sistemes d'emmagatzematge de bateries.

 • Avaluació de recursos i emplaçaments
 • Avaluació del rendiment energètic i estudis de producció
 • Estudis de pre-viabilitat, viabilitat i bancabilitat
 • Disseny bàsic, implementació d'equipament i revisió de disseny
 • Anàlisi de sistemes elèctrics, xarxes intel·ligents i estudis de xarxes per la integració d'energies renovables
 • Sistemes d'emmagatzematge (bateries, tèrmic)
 • Avaluació de contractes CAPEX i OPEX, anàlisi de models econòmics i financers
 • Avaluació ambiental, social i de gènere
 • Electrificació rural, sistemes aïllats
 • Assistència en adquisicions: avaluació de propostes i processos de licitació
 • Elaboració de requeriments de manuals d'operació i manteniment de planta
 • Serveis d'assessoria per a associacions público-privades i acords de compra
 • Desenvolupament de capacitats: disseny, implementació i avaluació de programes de capacitació, plans de desenvolupament de recursos humans, organització de study tours, eines d'e-learning i cursos modulars
Due Dilligence tècnica per a processos de Finançament i M&A

OCA Global assessora a propietaris, empreses EPC, institucions crediticies, inversors privats, operadors i desenvolupadors com assessor de transaccions en tancaments financers de projectes, fusions i adquisicions i transaccions d'actius elèctrics en general. Els serveis també inclouen el monitoreig de la construcció i la posada en servei, així com certificats anuals d'operació i acompliment.

 • Due dilligence tècnica i comercial, integrant serveis legals i financers relacionats
 • Due dilligence contractual: EPC, O&M, PPA
 • Formulació i avaluació d'oportunitats d'inversió
 • Anàlisi de plans de desenvolupament de projectes i avaluació integral de riscos
 • Assessorament en processos de licitació i disseny de contractes
 • Avaluació i previsió de rendiment
 • Revisió de models financers
 • Monitoreig i control de construcció i posada en servei
 • Certificació d'assajos i actuacions a les instal·lacions dels fabricants
 • Proves FAT i in situ per acceptació provisional i final
 • Certificat anual de seguiment operatiu i rendiment
 • Arbitratge i informes d'experts
Gestió de Projectes

OCA Global ofereix els serveis tècnics específics necessaris durant les fases de desenvolupament i construcció del projecte.

 • Enginyeria de la propietat i supervisió de la construcció
 • Gestió de projectes i actius
 • Garantia de qualitat i avaluacions de la conformitat
 • Gestió pressupostària i financera
 • Disseny, planificació i implementació de licitacions i processos d'adquisicions (RFP, RfQ i altres)
Planificació institucional, economia i polítiques a nivell local, regional i nacional

OCA Global disposa d'una àmplia experiència en processos de reestructuració al sector energètic, ajudant a governs i reguladores a donar forma als mercats. La feina de reestructuració del mercat implica l'anàlisi detallat dels marcs econòmics i regulatoris. Donem abast a la revisió i disseny de la política del sector energètic, legislació primària i secundària, anàlisi de cost benefici, definició d'esquemes tarifaris eficients, requeriments d'ingressos i regulació basada en incentius, entre altres.

 • Disseny de reestructuracions i mercats
 • Subastes de renovables
 • Marcs normatius, regulatoris i institucionals
 • Règims tarifaris i de subvencions
 • Serveis en litigis i disputes
 • PPA, FSA i altres instruments comercials
 • Acords comercials transfronterers i integració del mercat
 • Projeccions i modelització de mercat
 • Creació de capacitat i participació de les parts interessades

Projectes destacats

Comuniqui's amb l'equip de la Divisió de Consultoria i Assessorament Tècnic directament a info.consulting@ocaglobal.com per a qualsevol consulta.