Abordem els desafiaments tècnics, de gestió i d'entorn regulatori i econòmic per al desenvolupament de noves infraestructures d'aigua, residus, dessalació i de gestió de recursos naturals.

Medi ambient i infraestructures

A la llum del canvi climàtic i l'agenda mediambiental actual, OCA Global ofereix solucions multidisciplinars per al disseny, la implantació i la gestió d'infraestructures de gestió ambiental d'una manera sostenible a llarg termini, no només per a abordar les creixents emissions de GEI i els problemes complexes d'impacte ambiental, sinó també per a garantir que les infraestructures siguin dissenyades i administrades de forma segura i eficient per al benefici de les poblacions i les indústries.

Entorn Urbà

OCA Global proporciona una completa gamma de serveis tècnics respecte a infraestructures relacionades amb processos clau crítics per a ciutats i indústries en àrees de gestió de residus, aigües i qualitat de l'aire. Brindem un ampli ventall de serveis que cobreixen tot el cicle del projecte, des de la identificació bàsica i els estudis de viabilitat corresponents, fins als estudis complets de bancabilitat, l'acompanyament de processos de licitació, construcció, operació i manteniment i avaluació d'impacte de les infraestructures.

  • Tractament d'aigües i aigües residuals
  • Gestió de residus, inclosos enfocaments de reciclatge i economia circular
  • Modelització i gestió de la qualitat de l'aire i control d'emissions
  • Anàlisi costos-beneficis
Entorn Natural

L'entorn natural està amenaçat. L'acumulació de gasos d'efecte hivernacle està causant el canvi climàtic a tot el món a una velocitat cada cop major, fet que genera serioses preocupacions econòmiques, socials i polítiques. Així mateix, estem contribuint a la degradació d'ecosistemes fràgils i a la pèrdua de terres arables, apropant-nos a un punt de no retorn en àrees ambientals clau.

OCA Global té experiència en brindar serveis d'assistència tècnica per a identificar, dissenyar i implementar polítiques i programes dirigits a la gestió i conservació de recursos naturals i ecosistemes. També ens preocupem de proporcionar l'anàlisi d'impacte ambiental requerit de la construcció i operació d'infraestructures en diferents sectors (energia, residus, petroli i gas, etc.).

  • Avaluacions d'impacte ambiental i social
  • Gestió i conservació de recursos naturals i ecosistemes
  • Disseny i implementació de projectes de gestió forestal sostenible (inclòs REDD+)
  • Avaluación de conformitat i auditoria de la implementació de la regulació FLEGT i altres sistemes de certificació
  • Disseny i desenvolupament d'activitats i campanyes d'educació i comunicació ambiental

Projectes destacats

Comuniqui's amb l'equip de la Divisió de Consultoria i Assessorament Tècnic directament a info.consulting@ocaglobal.com per a qualsevol consulta.