Inspecció de Matèries Primeres

Garantir la quantitat i qualitat dels productes que rebrem és una de les principals preocupacions dels diferents participants d'una operació de comercialització de matèries primeres actualment.

OCA Global ofereix una àmplia varietat de serveis per aconseguir mitigar els riscos als que els importadors, exportadors i traders que operen als mercats internacionals de matèries primeres s'exposen a diari.

Amb experiència en tota classe de matèries primeres, des de productes agrícoles fins a metalls, minerals, fertilitzante o productes químics, entre altres, OCA Global pot prestar un servei de qualitat, amb confiança i a qualsevol port o localització, gràcies a la nostra àmplia xarxa d'oficines pròpies i partners estratègics.

Serveis