Inspeccions marítimes

Assegurar la integritat dels actius ha de ser una prioritat per a totes les parts involucrades a les operacions de comerç internacional. És per això que des d'OCA Global proporcionem serveis d'Inspeccions Marítimes, on entre altres serveis realitzem On-Hire/Off-Hire Inspections, Bunker Surveys i Inspecció de Cellers i Escotilles.

Els nostres serveis busquen que tots els implicats en operatives de transport de mercaderies, des de l'armador fins a l'operador de l'embarcació, estiguin segurs de que les actuacions es portin a terme correctament per totes les parts, i que qualsevol situació que pugui ocasionar un problema és detectada i reportada en temps i forma, i pot ser resolta por qui correspongui.

Serveis